Kooperativet

Ateljé Trädet har sitt ursprung i en kvinnoverksamhet i Masthugget som erbjöd arbetsträning, men snart växte till ett sidenkursprojekt och som slutligen utmynnade i det sociala arbetskooperativ som finns i Sannegårdshamnen idag. Verksamheten fungerar som ett socialt företag där medlemmarna gemensamt sköter hela verksamheten. De verksamma medlemmarna har alla olika yrkes- och utbildningsbakgrund, flera har en gedigen konstnärlig utbildning i bagaget. Oavsett vad man har arbetat med tidigare har man intresset för konst och konsthanverk gemensamt.